Życzenia

Koleżanki i Koledzy,

specjalne życzenia z okazji pierwszego dnia wiosny, pomimo tak poważnej sytuacji w całym kraju;

dużo zdrowia, pogody ducha, z nadzieją szybkiego zobaczenia na wspólnych spotkaniach technicznych

składa Zarząd Zakładowego Koła PZITS przy Enea Ciepło