Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Koleżanki i Koledzy, czas nie sprzyja spotkaniom, na których mogłaby być większość członków Oddziału,

ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby drogą elektroniczną złożyć Wam życzenia: