Zebranie sprawozdawcze i prezentacje producentów urządzeń ciepłowniczych

28 września 2010 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6a odbyło się spotkanie członków Międzyzakładowego Koła Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych  w  Suwałkach, połączone z prezentacją zaproszonych firm o tematyce ciepłowniczej.

Na początku odbyło się zebranie sprawozdawczo-organizacyjne Koła PZIiTS, na którym omówieno stan realizacji planu działania koła w 2010 roku oraz wysłuchano sprawozdania z XV Walnego Zebrania Członków Białostockiego Oddziału   PZIiTS  – z dnia 28.05.2010 roku (z wyboru nowych władz do Zarządu Oddziału Białystok oraz o przyznanych wyróżnieniach i odznaczeniach dla zasłużonych członków MK PZIiTS i PEC Suwałki).

W drugiej części spotkania odbyły się prezentacje i pokazy produktów  trzech zaproszonych firm:
–  SAMSON (automatyka węzłów cieplnych i monitoring),
– THERMAFLEX (izolacje termiczne rurociągów i sieci preizolowane „FLEXALEN”),
– MEIBES (stacje wymiennikowe mieszkaniowe i wysokoparametrowe).