Zarząd

Skład Oddziału w latach 2022-2026:

Zarząd Oddziału:

Prezes Zarządu

Iwona Skoczko

V-ce Prezes

Lech Magrel

V-ce Prezes
(przewodniczący Koła przy Gazowni)

Krzysztof Krawczeniuk

Sekretarz

Małgorzata Sewestian-Pieśniak

Z-ca sekretarza

Magdalen Naumuk

Skarbnik

Sylwia Prabucka

Z-ca skarbnika

Piotr Romaniuk

Członek Prezydium Zarządu
(przewodnicząca Koła przy Enea Ciepło)

Urszula Jóźwik

Członek Prezydium Zarządu
(przewodnicząca Koła przy Wodociągach Białostockich)

Iwona Piszczatowska

Członek Prezydium Zarządu
(przewodnicząca Koła Młodych)

Ewa Szatyłowicz

Członek Zarządu

Jerzy Kania

Członek Zarządu

Tomasz Leonik

Członek Zarządu

Sławomir Wałuszko

Członek Zarządu

Mirosław Truszkowski

Członek Zarządu
(przewodniczący Koła przy Zarządzie Oddziału)

Mieczysław Kucharski

Członek Zarządu
(przewodniczący Koła Gospodarowania Odpadami)

Cezary Łukaszuk

Członek Zarządu
(przewodniczący Międzyzakładowego Koła PEC
w Suwałkach i Giga Augustów)

Barbara Gościewska

Członek Zarządu
(przewodniczący Koła Seniorów)

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Iwona Gostomska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Anna Jakubowska

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Robert Choroszuka

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Polińska
Tomasz Ciereszyński

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Anna Siemieniuk

Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Zdunik

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Krawczeniuk

Członek Sądu Koleżeńskiego

Grzegorz Woroniak
Cezary Wróblewski

Delegaci:

Delegat do Rady FSNT „NOT” w Białymstoku

Magdalena Naumuk
Iwona Piszczatowska

Zastępcy delegatów do Rady FSNT „NOT” w Białymstoku

Małgorzata Sewestian-Pieśniak
Anna Siemieniuk

Delegat na Walne Zebranie PZITS

Anna Siemieniuk
Andrzej Zdunik

Zastępcy Delegatów na  Walne Zebranie PZITS

Małgorzata Sewestian-Pieśniak

Sekcje:

Wodociągowa

 

Ogrzewnictwa i wentylacji

 

Gazownictwa