Zarząd

Zarząd Oddziału w latach 2018-2022:

Skład Zarządu Oddziału:

w latach 2018-2022

Prezes Zarządu

Lech Magrel

V-ce Prezes

Iwona Skoczko

V-ce Prezes

Mirosław Truszkowski

Sekretarz

Małgorzata Sewestian-Pieśniak

Z-ca sekretarza

Sylwia Prabucka

Skarbnik

Tomasz Artur Orłowski

Z-ca skarbnika

Krzysztof Krawczeniuk

Członek Zarządu

Jerzy Pszczoła

Członek Zarządu

Wiaczesław Michniuk

Członek Zarządu

Magdalena Naumuk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Iwona Gostomska

Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Robert Choroszucha

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Tomasz Ciereszyński

Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Polińska

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Krawczeniuk

Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Anna Siemieniuk 

Sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Mariusz Górski

Członek Sądu Koleżeńskiego

Cezary Wróblewski

Delegat do Rady FSNT „NOT” w Białymstoku

Jerzy Pszczoła
Małgorzata Sewestian-Pieśniak

Zastępcy delegatów do Rady FSNT „NOT” w Białymstoku

Iwona Piszczatowska
Mieczysław Kucharki

Delegat na Walne Zebranie PZITS

Urszula Jóźwik
Sylwia Prabucka

Zastępcy Delegatów na  Walne Zebranie PZITS

Andrzej Zdunik
Małgorzata Sewestian-Pieśniak

 

Wykaz Sekcji:

Nazwa sekcji

Przewodniczący sekcji

Gospodarki odpadami

Przewodniczący – Cezary Łukaszuk

Wodociągowa

Przewodniczący – Piotr Androsiuk

Ogrzewnictwa i wentylacji

Przewodniczący – Mirosław Truszkowski

Gazownictwa

Przewodniczący – Krzysztof Krawczeniuk