Zaduszki

W 27-31.X.2014 dniach delegacja Zarządu Oddziały PZiTS w Białymstoku złożona z osób: Lech Magrel,  Ewa Korzonek, Artur Orłowski, Andrzej Tyszkiewicz, Mirosław Truszkowski, Mieczysław Kucharski oraz Henryk Piekutowski złożyła na grobach zmarłych kolegów kwiaty przewiązane pamiątkową biało-czerwoną szarfą z napisem ” W dowód pamięci – PZITS” oraz zapaliła znicze.

 

Cześć ich pamięci!

 

Lista zmarłych kolegów:

Romuald Rosiewicz – Cmentarz Farny

Mieczysław Królik – Cmentarz Św. Rocha

Leonard Wensław – Cmentarz Św. Rocha

Wacław Zawodnik – Cmentarz Św. Rocha

Sergiusz Weremijewicz – Cmentarz Komunalny

Jerzy Trzebuchowski – Cmentarz Komunalny

Anatol Gutkiewicz – Cmentarz Prawosławny

Sergiusz Antoniuk – Cmentarz Prawosławny

Jerzy Sitko – Cmentarz Farny

Stanisław Uściłko – Cmentarz w Dojlidach