XVIII Walne Zebranie Delegatów Białostockiego Oddziału PZITS

W dn. 25.05.2022r. w Domu Technika w Białymstoku o godz. 13.00 (I termin) i o godz. 13.15 (II termin) odbędzie się XVIII Walne Zebranie Delegatów Białostockiego Oddziału PZITS.

W porządku obrad znalazły się sprawozdania za lata 2018-2022, dyskusje do sprawozdań i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Oddziału.

Podczas zebrania będziemy wybierać:

  • prezesa Zarządu Głównego
  • członków Prezydium Zarządu Oddziału
  • członków Komisji Rewizyjnej
  • członków Sądu Koleżeńskiego
  • delegatów za Zebranie Delegatów PZITS
  • delegatów do Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Ważnym punktem będzie dyskusja nad kierunkiem działalności Oddziału.