Wykaz kół

WYKAZ ZAKŁADOWYCH KÓŁ ODDZIAŁU PZITS W BIAŁYMSTOKU

L.P.

KOŁO / PRZEDSIĘBIORSTWO / ADRES

ZARZĄD
1.

Koło PB Młodzi
Politechnika Białostocka
Białystok 15- 351
ul. Wiejska 45 E

Ewa Szatyłowicz – przewodnicząca
email: e.szatylowicz@pb.edu.pl

2.

Koło PB
Politechnika Białostocka
Białystok 15- 351
ul. Wiejska 45 E

Iwona Skoczko – przewodnicząca
email: i.skoczko@pb.edu.pl

3.

Koło WB
Białystok 15-404
ul. Młynowa 52/1

Iwona Piszczatowska – przewodnicząca
email: IPiszczatowska@wobi.pl

Mariusz Tarnowski – zastępca przewodniczącej

Magdalena Naumuk – sekretarz

Marzena Dmochowska – członek

Tomasz Leonik – członek

4.

Koło GAZ
Białystok 15-182
ul. Gen. St. Sosabowskiego 24

Krzysztof Krawczeniuk – przewodniczący
tel.: 663 348 111
email: krzysztof.krawczeniuk@pzgaz.pl

Krzysztof Chrostowski – zastępca przewodniczącego
tel.: 691 670 114
email: krzysztof.chrostowski@psgaz.pl

Paulina Tomczuk – sekretarz
tel.: 537 475 438
email: mielniczukpaulina93@gmail.com

Tomasz Artur Orłowski – skarbnik
tel.: 600 931 138
email: tomasz.orlowski2@psgaz.pl

5.

Koło ENEA CIEPŁO
Białystok 15- 062
ul. Warszawska 27

Urszula Jóźwik – przewodnicząca
tel.: 797 309 424
email: urszula.jozwik@enea.pl

Sławomir Wałuszko – zastępca przewodniczącej
email: slawomir.waluszko@enea.pl

Sylwia Prabucka – sekretarz
email: sprabucka@pzits.bialystok.pl

Anna Siemieniuk – skarbnik

Małgorzata Sewestian-Pieśniak – członek

Andrzej Zdunik – członek

Piotr Korkuz – członek

6.Koło Gospodarowania Odpadami
ul. M. C. Skłodowskiej 2

Cezary Łukaszuk – przewodniczący
email: c.lukaszuk@wp.pl

7.Koło Międzyzakładowe PZITS w Suwałkach
(PEC Suwałki Sp. z o.o
i MPEC Giga Augustów)
ul. Przemysłowa 6 A

Barbara Gościewska – przewodnicząca
email: b.gosciewska@pec.suwalki.pl

Michał Buczyński – zastępca przewodniczącego

Szymon Morusiewicz – sekretarz

Joanna Lelonek – członek

Dariusz Sołtys – członek

8.Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 

9.Koło przy Zarządzie Oddziału
Białystok 15- 950
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
 

Mieczysław Kucharski – przewodniczący
email: mkbialy@o2.pl