Wyjazdy techniczne organizowane przez Zarząd Oddziału PZITS

 

 1. Dania: 10 – 17.10.1992 r.
  – zwiedzanie firmy WAVIN – HAMEL Aarkus,
  – wizyta w firmie ABB – Fredesieja,
  – wizyta w firmie DANFOSS – Nordborg.
 2. Francja – Niemcy: 15 – 23.10.1994 r.
  – zwiedzanie firmy LANDIS & GYR – producent elementów i urządzeń do automatycznego sterowania sieci ciepłowniczych,
  – zwiedzanie firmy BABCOCK – producent kotłów fluidalnych oraz zwiedzanie spalarni odpadów z zastosowaniem w/w kotłów,
  – zwiedzanie Paryża,
  – zwiedzanie firmy WILO – WERK w Dortmundzie – producent pomp wody obiegowej, wodociągowej i pomp kanalizacyjnych.
 3. Szwecja: 14 – 21.10.1995 r.
  – zwiedzanie firmy NOXON – producent pras filtracyjnych do osadów ściekowych,
  – zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Goteborgu,
  – zwiedzanie firmy ABB Coiltech w Soderkoping,
  – zwiedzanie Sztokholmu.
 4. Finlandia: 22 – 29.06.1996 r.
  – zwiedzanie zakładów NOPON – producent instalacji do napowietrzania ścieków w oczyszczalniach,
  – zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Helsinkach,
  – zwiedzanie zakładów SARLIN – producent różnych rodzajów pomp,
  – zwiedzanie systemu ciepłowniczego Helsinek,
  – zwiedzanie fabryki HOGFORS w Salo – producent zaworów odcinających i regulacyjnych do ciepłowni,
  – zwiedzanie Turku i Sztokholmu.
 5. Anglia: 21 – 29.06.1997 r.
  – wizyta w firmie AQUA – PIPES w Shipston – producent rur dwuściennych do kanalizacji, drenażu i odwadniania dróg,
  – zwiedzanie Stratford, Londynu,
  – wizyta w firmie POLYPIPE w Doncaster – producent rur ciśnieniowych,
  – zwiedzanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Barton.
 6. Austria – Włochy: 20 – 28.06.1998 r.
  – wizyta w firmie FERROLI w Weronie – producent kotłów centralnego ogrzewania,
  – zwiedzanie Wenecji,
  wizyta w firmie HAWLE w Vocklabruck – producent armatury wodociągowej i gazowej,
  – zwiedzanie okolic Salzburga,
  – wizyta w firmie VOGIEL PUMPEN w Stockerau – producent pomp wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wyposażenia oczyszczalni ścieków,
  – wycieczka po Wiedniu.
 7. Niemcy – Szwajcaria: 29.05 – 06.06.1999 r.
  – zwiedzanie zakładów PEROXID – CHEMIC GmbH – prezentacja instalacji ciepłowniczej z turbiną gazową,
  – zwiedzanie elektrociepłowni STADTWERK MUNCHEN – prezentacja instalacji z kotłami płomiennikowo – płomieniowymi i kotłami wodnonrurkowymi i wymiennikowymi,
  – wizyta w zakładach BK w Bayernwerk GnbH – instalacje z kotłami wodnymi wysokoparametrowymi typu płomienicowo – płomieniowymi,
  – zwiedzanie spalarni odpadow komunalnych VON ROLL w Buehs,
  zwiedzanie Zurichu,
  zwiedzanie oczyszczalni w Zurichu i spalarni odpadów niebezpiecznych w Dottikon,
  – prezentacja systemów grzewczych na odpady drzewne firmy Bertrams – Konus w Szetzingen.
 8. Dania i Norwegia: 24.06 – 02.07.2000 r.
  – zwiedzanie Kopenhagi,
  – prezentacja doświadczeń ELSAM – PROJEKT dotyczących wykorzystania biomasy w Skaerback,
  – wizyta w elektrociepłowni w Harsens – opalana odpadami i gazem,
  wizyta w Uniwersytecie Południowej Danii – prezentacja duńskich rozwiązań związanych z biomasą,
  – wizyta w firmie KOMMUNALE VAERKER w Herning – zapoznanie z działalnością i planowaniem gospodarki energetycznej w okręgu,
  – wizyta w SIMMELKER – ciepłownia opalana słomą,
  – zwiedzanie Oslo i okolic,
  zwiedzanie farmy energetycznej w Brandbu.
 9. Finlandia i Rosja: 22 – 30.06.2002 r.
  – zwiedzanie Góry Krzyży w Szawlach (Litwa),
  – zwiedzanie Tallina,
  – zwiedzanie Helsinek,
  – wizyta w elektrowni Varzaja z kotłem opalanym biomasą w Hameenlinna,
  – wizyta w Naukowym Centrum Wykorzystania Bioenergii w Iyvaskyla,
  – zwiedzanie Sankt Petersburga, Kowna.