Wyjazdowe posiedzenie Rady Federacji Stowarzyszeń NOT w Białowieży

Puszcza Białowieska była miejscem tegorocznego wyjazdowego posiedzenia Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białowieży, które odbyło się w dniach 3-4 września 2010 r.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek zwiedzaniem muzeum przyrodniczego Białowieskiego Parku Narodowym w Białowieży. Następnie uczestnicy przejechali do Pensjonatu Sioło Budy, gdzie odbyła się główna część posiedzenia.

Naradę rozpoczął Prezes Rady FSNT NOT w Białymstoku Piotr Zbrożek, który powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości, w tym prezesów stowarzyszeń, członków Rady, nadleśniczych z Nadleśnictwa Białowieża. Po powitaniu odbyła się prelekcja dotycząca zapewnienia technicznego odpowiedniego przesyłania sygnałów np. alarmowych, prądu itp. w czasie trwania pożaru w budynkach.

 

Następnego dnia Pan Ryszard Kruszewski ze stowarzyszenia meliorantów zorganizował spotkanie nad zalewem Siemianówka z Wójtem Gminy Narewka Panem Mikołajem Pawliczem na temat zagospodarowania terenów wokół zbiornika. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzali zaporę czołową zbiornika wraz z elektrownią wykorzystującą spadek wody.