Wyjazd integracyjny

Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym w m. Supraśl w dniu 13 luty (piątek).

Wyjazd autokaru planowany jest o godz. 16.30 z ul. Legionowej (przy pałacu Branickich – parking przy pomniku Ks. Jerzego Popiełuszki). W Supraślu kulig po Puszczy Knyszyńskiej zakończony ogniskiem z kiełbaskami i gorącą herbatą, czas umilać nam będzie sympatyczny akordeonista. Następnie przeniesiemy się na imprezę integracyjną w jednym z ośrodków wypoczynkowych, gdzie planowana jest zabawa do ok. 2.00. Wyjazd w drogę powrotną o ok.2.30

Odpłatność uczestników wynosi kwota 25zł/os (członkowie emeryci),  kwota 50zł/os (członkowie zwyczajni) i kwota 80zł/os (os. towarzyszące z zewn.) w przypadku rezygnacji brak zwrotu wpłaty. Alkohol we własnym zakresie.

Wpłaty należy wpłacać na konto bankowe PZITS Białystok: 

67 1090 2587 0000 0001 2057 5021 –  z podaniem w tytule przelewu ” opłata za kulig„.

Przy  zapisie  u  Przewodniczących kół proszę podać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, mail i tel. kont. Zgłoszenia listy uczestników z uzupełnionymi danymi  do  ubezpieczenia oraz  potwierdzenie  wpłaty  proszę  przesłać  mailem  do skarbnika artur.orlowski@warszawa.psgaz.pl najpóźniej do poniedziałku ( 02 lutego).

Liczba  miejsc ograniczona.