Wycieczka techniczna do obiektów ZECWiK w Choroszczy

W dniu 22.09.2023 odbyliśmy wycieczkę techniczną do obiektów ZECWiK w  Choroszczy:

1.Oczyszczalnia ścieków o wydajności 1500 m3/dobę.

To nowoczesna, zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków, o przepustowości Qdśr = 1 500 m3/dobę, która zapewnia efektywne oczyszczanie ścieków oraz spełnienie wymogów prawnych w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, t. j. do rzeki Horodnianki. Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogółem – 45 km.

2. Stacja Uzdatniania Wody o wydajności 90 m3/h.

Cały proces uzdatniania wody oraz utrzymywania zadanych parametrów pracy sieci wodociągowej jest w pełni zautomatyzowany. Oprócz SUW w Choroszczy są jeszcze 3 stacje uzdatniania wody w: Rogowie, Barszczewie, Złotorii. Łączna długość sieci wodociągowej to – 170 km.

3. Miejska kotłownia opalana gazem ziemnym i biomasą

Ekologiczna kotłownia o łącznej mocy 10,5 MW, opalana zrębką – kocioł o mocy 4,0 MW i gazem ziemnym – dwa kotły o mocy 2,5 i 4,0 MW. Praca kotłowni jest w pełni zautomatyzowana oraz monitorowana.

Zwiedziliśmy również Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Serdecznie dziękujemy Koleżankom: Violetcie Chańko i Ewie Kondrat oraz Prezesowi – Mariuszowi Wróblowi za zorganizowanie wycieczki.