Wycieczka do spalarni

Z okazji Dnia Inżyniera Zarząd Koła PZITS przy Enea Ciepło zaprosił członków Oddziału na wycieczkę techniczną w dn. 09.03.2024 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z pierwszych w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów w energię elektryczną i cieplną.

ZUOK jest w stanie przetworzyć do 15 ton odpadów komunalnych w ciągu godziny a w ciągu roku do 120 tys. ton. Dzięki zastosowanej technologii może wytworzyć rocznie ok. 43 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej. Dzięki spalaniu objętość odpadów zmniejszana jest 15-krotnie, a ich masa po spaleniu zmniejsza się 3-krotnie.

Po wycieczce był czas na wspólne Świętowanie Dnia Inżyniera a przy okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.