Wycieczka do Elektrociepłowni Białystok

W dn. 10.05.2024 r. Koło przy Zarządzie Oddziału zorganizowało wycieczkę po Elektrociepłowni Białystok.

Członkowie wycieczki wysłuchali bardzo ciekawej prezentacji Pana Dyrektora i jednocześnie członka PZITS Stanisława Puziuka pt „Efektywna generacja ciepła i energii elektrycznej z biomasy oraz Inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery”.

Dziękujemy za oprowadzenie po obiekcie Kierownikowi Wydziału Ruchu Panu Tomaszowi Owsieniukowi!