Wspomnienie o ŚP Leonardzie Wensławie

Kazimierz Czaplo – były pracownik Biura Projektów Budownictwa Komunalnego i wieloletni Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku, wspomina Leonarda Wensława, który zmarł 16 września 2010 r. br.

Mgr inż. Leonard Wensław zmarł 16 września br. mając 92 lata. Odszedł od nas nestor techniki sanitarnej w Białymstoku.

Studia na Politechnice Warszawskiej rozpoczął w 1938 r. Po wojnie – w 1957 r. – był jednym z pierwszych dyplomantów-specjalistów w dziedzinie inżynierii sanitarnej w Białymstoku.

Zajmował wiele funkcji kierowniczych w biurach projektowych oraz gospodarce komunalnej. Jednocześnie był wieloletnim wykładowcą w Szkole Inżynierskiej, a następnie w Politechnice Białostockiej, wykładając technikę sanitarną. Pełnił też funkcję Prodziekana na Wydziale Inżynierii Politechniki Białostockiej.

Przez całe swoje zawodowe życie był członkiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – początkowo w Kole przy Zarządzie Głównym, a następnie w Białymstoku, gdzie był jednym ze współzałożycieli Oddziału PZITS.

Straciliśmy cenionego wychowawcę wielu pokoleń specjalistów w zakresie projektowania i budowy instalacji i urządzeń sanitarnych.

Kazimierz Czaplo