Mieczysław Królik

Inż. Mieczysław Królik
Mieczysław Królik

14.01.1911 (Warszawa) – 23.08.1994 (Białystok)

1931 – kończy naukę w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektroniki im. Wawelberga i Rotwana w Warszawie

1934 – odbywa zasadniczą służbę wojskową

05.1935 – rozpoczyna pracę w elektrowni przy ul. Elektrycznej (obecnie ul. Branickiej)

24.07.1944 – wysadzenie elektrowni przez wycofujących się Niemców; pozostaje niezniszczona jedynie stara, nieczynna od lat turbinę „Alsacienne”

27.07.1944 – wkracza do Białegostoku Armia Czerwona a grupka 11 pracowników pod kierownictwem inż. Królika przy doradztwie inż. Somera podejmuje próbę opanowania pożaru węgla i uruchomienia ocalałej turbiny o mocy 400kWh

10.10.1944 – do miasta popłynął pierwszy prąd

1944/1945 – inż. Królik wraz grupą kilu pracowników jedzie do Zamościa, aby sprowadzić drugą turbinę o mocy 500kWh

27.02.1945 – ówczesny wojewoda Sztachecki (pełnomocnik do przejęcia części Prus Wschodnich) delegował inż. Królika do Białej Piskiej, aby uruchomił młyn i małą elektrownię wodną

Wiosna 1945 – delegacja inż. Królika do Luczan (późniejsze Giżycko) celem poprowadzenia odbudowy i uruchomienia pierwszej elektrowni a później wodociągów i gazowni

Kieruje uruchomieniem wodociągów, gazowni i innych obiektów komunalnych w Rynie, Kętrzynie, Węgorzewie, Reszelu, Olsztynie i innych miastach Warmii i Mazur

14.04.1945 – uruchomienie nowej turbiny

20.08.1948 – uruchomienie gazowni w Giżycku

1946 – odmrażanie wodociągu w Giżycku

06.1957 – wraca do Białegostoku i obejmuje kierownictwo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej a później także Wydziału Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej

Z inicjatywy inż. Królika powstają:

 • pierwsze powierzchnie asfaltowe (ul. Malmeda, alejka w kierunku Parku Planty)
 • pierwsze oświetlenie jarzeniówkami alei do Teatru Dramatycznego
 • Park Centralny
 • pierwsza powojenna w Polsce gazownia przy ul. Zacisze i następuje gazyfikacja miasta
 • Aleja 1 Maja (obecnie Itd. Piłsudskiego) – największa arteria w centrum miasta Białegostoku
 • szalety publiczne przy ul. Lipowej, Skłodowskiej i w Parku Planty
 • oczyszczalnia ścieków w Łapach i Czarnej Białostockiej
 • rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków i oczyszczania rzeki Białej
 • rozpoczęto porządkowanie gospodarki komunalnej w mieście i województwie poprzez powołanie m. in. Służby drogowej, przedsiębiorstwa gazyfikacji bezprzewodowej, budowę baz MPO, MPK, MPGK, cmentarza komunalnego
 • reorganizowano gospodarkę komunalną poprzez powołanie Zrzeszenia Wojewódzkiego Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej, biura Projektów Budownictwa komunalnego, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych, służby geodezyjno-geologicznej
 • uporządkowano Stawy w Dojlidach
 • zazielono gruzowiska

Współpracuje przy budowie a później rozbudowie Domu Techniczka NOT w Białymstoku a także przy uruchomieniu kolorowej fontanny.

1950/1960 – inż. Królik wykonuje wiele zdjęć Białegostoku. Fotografie pokazują miasto jakiego już nie ma: brukowe ulice, stare domy w miejscach, gdzie obecnie są szerokie ulice, itd.

01.1976 – odchodzi na emeryturę; aktywnie pracuje jako tłumacz przy niemieckojęzycznych brygadach monterskich pracujących w białostockiej Fabryce Mebli, Chłodni Białystok, Chłodni Ełk, Politechnice Białostockiej, Zakładach Zbożowych, Garbarni w Krynkach itd.

Nawiązuje współpracę z kołami niewidomych w Bielsku Białym, Hajnówce, Michałowie, Łapach i innych miastach.

Nagrody i odznaczenia:

 • medale Zasłużony Białostocczyźnie (brązowy, srebrny, złoty),
 • Krzyż Zasługi (brązowy, złoty)
 • Krzyż Zasługi dla ZHP ze złotym wieńcem
 • Krzyż Kawalerów Polonia Restituta
 • Order Sztandaru Pracy

Mieczysław Królik – twórca powojennej infrastruktury technicznej w Białymstoku 

Wspomnienia dzięki Mirosławowi Królikowi – synowi inż. Mieczysława Królika i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Oddziału PZITS w Białymstoku

Zniszczona Elektrownia w Białymstoku
Zniszczona Elektrownia w Białymstoku
10.10.1944 r. popłynął prąd. Robotnicy przez trzy miesiące pracowali nad uruchomieniem zniszczonej elektrowni
10.10.1944 r. popłynął prąd. Robotnicy przez trzy miesiące pracowali nad uruchomieniem zniszczonej elektrowni
Archiwalny artykuł o uruchomieniu turbiny w Elektrowni w Białymstoku
Archiwalny artykuł o uruchomieniu turbiny w Elektrowni w Białymstoku
20.08.1948 r. Uruchomienie gazowni w Giżycku. Mieczysław Królik pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie.
20.08.1948 r. Uruchomienie gazowni w Giżycku. Mieczysław Królik pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie.
Odmrażanie wodociagu w Gizycku 1946 r.
Odmrażanie wodociągu w Giżycku w 1946 r.
Budowa wodociągu na ul. Warszawskiej w Białymstoku
Budowa wodociągu na ul. Warszawskiej w Białymstoku

Mieczysław Królik (w ciemnym garniturze) jako zastępca dyrektora Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.
Mieczysław Królik (w ciemnym garniturze) jako zastępca dyrektora Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.