Leonard Wensław

Leonard Wensław
Leonard Wensław

1918 – 16.09.2010 (Białystok)

1938 – Leonard Wensław rozpoczyna studia na Politechnice Warszawskiej

1957 – jest jeden z pierwszych dyplomantów – specjalistów w dziedzinie inżynierii sanitarnej w Białymstoku

Zajmuje wiele funkcji kierowniczych w biurach projektowych oraz gospodarce komunalnej.

Jest jednocześnie wykładowcą w Szkole Inżynierskiej a następnie na Politechnice Białostockiej z zakresu techniki sanitarnej. Pełni funkcję Prodziekana na Wydziale Inżynierii Politechniki Białostockiej.

Przez całe życie zawodowe jest członkiem PZITS – początkowo w kole przy Zarządzie Głównym a następnie w Białymstoku, gdzie jest jednym ze współzałożycieli Oddziału

Leonard Wensław – jeden z pierwszych specjalistów sanitarnych w Białymstoku

Wspomnienia dzięki Kazimierzowi Czaplo – pracownikowi Biura Projektów Budownictwa Komunalnego i Prezesowi Zarządu Oddziału w Białymstoku