Jan Żywolewski

Jan Żywolewski

04.09.1940 (Białystok) – 17.03.2019 (Białystok)

1954 – rozpoczyna naukę w Technikum Chemicznym w Białymstoku (technikum zostaje przeniesione do Bydgoszczy w 1955)

1958 – kończy technikum i  podejmuje pracę w Spółdzielni Pracy „pogoń” w Białymstoku

1961-1963 – Jan odbywa zasadniczą służbę wojskową

10.1963 – rozpoczyna studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej

01.12.1969 – inż. Żywolewski podejmuje pracę w Zakładzie Gazowniczym w Białymstoku na stanowisku głównego technologa

1971 – rozpoczyna działalność w PZITS

1974 – zostaje zastępcą kierownika rozruchu mieszalni propan-butan w Ełku i nadzoruje produkcję gazu węglowego w Białymstoku

01.04.1976 – inż. Żywolewski obejmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych

1977-1988 zajmuje się gazyfikacją gazem ziemnym mazurskich gazowni

1989 – zajmuje się budowę gazociągu Białystok – ostrów Mazowiecka, który łączy Podlasie z krajowym systemem gazowniczym

1984 – zostaje radnym Miejskiej rady Narodowej w Białymstoku

1996-1999 – jest jednym z głównych organizatorów Kongresu Gazowników Polskich, który odbył się w Mikołajkach

01.07.1999 – inż. Żywolewski zostaje powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Gazowniczego Białystok, gdzie zrestrukturyzował zatrudnienie, wyprowadzając z Zakładu działalność pomocniczą

1997-2002 –

 • przeprowadza modernizację i remonty wielu obiektów budowlanych, będących majątkiem Zakładu
 • wprowadza obsługę informatyczną w jednostkach organizacyjnych
 • zmienia profil zakładowego transportu, wymieniając większość parku maszynowego
 • po wejściu polski do Unii europejskiej zajmuje się wdrażaniem Dyrektywy Gazowniczej w Zakładzie

31.03.2007 – inż. Żywolewski odchodzi na emeryturę

Nagrody i odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu odrodzenia Polski
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Odznaka Zasłużony dla Obronności Kraju
 • Odznaka Zasłużony dla Pożarnictwa
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla górnictwa PRL
 • Srebrna Odznaka Zasłużony dla górnictwa PRL
 • Odznaka Zasłużony dla WOZG
 • Odznaka Zasłużony dl PGNiG
 • Odznaka Zasłużony dla województwa białostockiego
 • Odznaka Zasłużony dla województwa łomżyńskiego
 • Odznaka Zasłużony dla województwa ostrołęckiego
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Budownictwa
 • Złota Odznaka NOT
 • Złota Odznaka PZITS
 • Srebrna Odznaka PZITS

Jan Żywolewski – białostocki zasłużony inżynier-gazownik

Wspomnienia dzięki Tomaszowi Arturowi Orłowskiemu – pracownikowi Zakładu Gazowniczego w Białymstoku i Skarbnikowi Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku