Władze Oddziału PZITS na lata 2022-2026

Prezesem Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku podczas XVIII Walnego Zebrania Delegatów została Koleżanka Iwona Skoczko.

Do Zarządu Oddziału weszli:

Krzysztof Krawczeniuk
Magdalena Naumuk
Sylwia Prabucka
Małgorzata Sewestian – Pieśniak
Jerzy Kania
Tomasz Leonik
Sławomir Wałuszko
Piotr Romaniuk
Truszkowski Mirosław

Skład Komisji Rewizyjnej:

Iwona Gostomska
Robert Choroszucha
Tomasz Ciereszyński
Anna Jakubowska
Anna Polińska

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Krzysztof Krawczeniuk
Anna Siemieniuk
Grzegorz Woroniak
Cezary Wróblewski
Andrzej Zdunik

Delegaci na Walne zebranie Delegatów PZITS:

Anna Siemieniuk
Andrzej Zdunik
Małgorzata Sewestian-Pieśniak (zastępczyni)

Delegaci do RFSNT NOT w Białymstoku:

Magdalena Naumuk
Iwona Piszczatowska
Małgorzata Sewestian-Pieśniak (zastępczyni)
Anna Siemieniuk (zastępczyni)