VIII Podlaska Konferencja Ciepłownicza – podsumowanie

VIII Podlaska Konferencja Ciepłownicza wpisała się w obchody 60-lecia Oddziału PZITS w Białymstoku.

Ogółem w konferencji uczestniczyło 150 osób reprezentujących 64 firmy. Partnerem wydarzenia była Enea Ciepło sp. z o.o. Patronatu honorowego udzieliły: Urząd Regulacji Energetyki, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Politechnika Białostocka, Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronatu medialnego udzieliły: Instal oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

Relacja z konferencji w czasopiśmie Instal Nr 11_2022.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych biorącym udział w debacie prowadzonej przez Michała Świąteckiego. 

Wykładowcom dziękujemy za interesujące przedstawienie tematów, wystawcom za ciekawą prezentację oferty swoich firm, a uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie było okazją do inspirującej wymiany myśli, wiedzy technicznej jak i wzajemnego lepszego poznania się.