Szkolenie – Stacje gazowe

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku
Sekcja Gazownicza przy O/ZG Białystok
ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

Stacje gazowe w dystrybucji gazu ziemnego przez pryzmat dokumentów normatywnych wydanych w latach 2009 – 2011”.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.    Zmiany w zbiorze Polskich Norm i standardów branżowych dotyczących stacji gazowych dokonane w latach 2009 – 2011, w szczególności PN-EN 334:2009 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar;

2.    Wymagania przy projektowaniu stacji gazowych wysokiego i średniego ciśnienia – omówienie na podstawie Standardu Technicznego
ST-IGG-501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie;
3.    Wymagania przy projektowaniu instalacji na przyłączach gazowych
– omówienie na podstawie Standardu Technicznego ST-IGG-502:2011 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach – Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania;
4.    Standardy Techniczne ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe –  Strefy zagrożenia wybuchem –  Ocena i wyznaczanie;
5.    Obsługa eksploatacyjna stacji gazowych w oparciu o ocenę stanu technicznego – omówienie metodyki.

Szkolenie odbędzie się 14 września 2011 r. (środa) przy ul. M. C. Skłodowskiej 2 (siedziba NOT Oddział w Białymstoku). Początek szkolenia o godz. 11:00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Formularze zgłoszeniowe  prosimy przesyłać do 07.09.2011 r.:
–    mailem na adres: k.romanowska@msgaz.pl; aneta.grzywa@msgaz.pl;
–    faksem pod nr (85) 664 59 80

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.