Sympozjum – Rozwój Gazyfikacji w Polsce północno wschodniej

Zarząd Sekcji i Koła Zakładowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum – „Rozwój Gazyfikacji w Polsce północno wschodniej”, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej hotelu Velvet w Suwałkach:

PROGRAM SYMPOZJUM (w pdf)

09.30 – 09.45 Uroczyste otwarcie –przywitanie przybyłych gości

09.45 – 10.45 Referat na temat rozwoju gazyfikacji w aglomeracji miasta Suwałki

Przedstawienie technologii regazyfikacji gazu w technologii LNG

11.00 – 12.00 Referat firmy – RURGAZ

12.15 – 13.15 Referat firmy – BROEN

13.15 – 14.15 Obiad w restauracji hotelu Velvet

14.15 – 15.15 Referat firmy – EMERPOL

15.30 – 16.30 Referat firmy – KEBU

16.30 – 18.00 Wyjazd na stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentacja     urządzeń technologicznych na stacji gazowej

18.00 – Podsumowanie sympozjum

18.15 – Uroczysta kolacja integracyjna

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia, należy przesłać elektronicznie do dnia 29.05.2015 roku, na email: tomasz.ciereszynski@warszawa.psgaz.pl , Tomasz Ciereszyński tel.kont.85 6756840 lub artur.orlowski@warszawa.psgaz.pl, T. Artur Orłowski tel.kont.85 6645944.

Plakat A3