Statut

Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zatwierdzony przez Zebranie Delegatów podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w formie zdalnej w dniach od 22 do 26 października 2020 roku. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 13.07.2021 r., nr KRS: 0000053547

Statut PZITS 2020 KRS