start

Adres:
ul.M.C. Skłodowskiej 2
15-950 Białystok
biuro@pzits.bialystok.pl

Biuro:
Białystok ul.M.C. Skłodowskiej 2 ; I piętro pokój 103.
telefon (085) 744 31 00

konto bankowe:
PZITS Białystok: 67 1090 2587 0000 0001 2057 5021
REGON 000671473; NIP 542-25-61-261

Składka członkowska wynosi: 10 zł/miesiąc
Składka ulgowa dla seniorów, studentów, rencistów: 4 zł/miesiąc