Spotkanie Techniczne – Maciejówka 2023

W dniu 25 lutego 2023 r. odbyło się Spotkanie Techniczne zorganizowane przez Koło GAZ.

Szczególne podziękowania kierujemy Koledze Piotrowi Romaniukowi za przygotowanie interesującego wykładu szkoleniowego. Zagłębiliśmy tematykę usług teleinformatycznych w zakresie projektowania i dostarczania rozwiązań budowy infrastruktury sieciowej oraz sprzętowej, a także rozwiązania w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w branżach gazowniczej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wzbudził on szeroką wymianę myśli i poglądów.

Wykład oraz kulig w otoczeniu lasu i rozlewiska pozostaną długo w naszej pamięci.

Do zobaczenia na przyszłych spotkaniach!