Spotkanie techniczne

W dniu 06.03.15 dobyło się spotkanie techniczne dla członków PZITS zorganizowane przez zakładowe Koło PZITS przy MPEC, w którym uczestniczyło około 40 osób.

 

Pierwszy referat na temat „Zmiany lokalizacji infrastruktury technicznej w świetle zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” wygłosił Marek Fiedoruk. Kolega Marek zwrócił uwagę na możliwość uczestnictwa właścicieli nieruchomości w procesie powstawania planów oraz na rolę gestorów sieci w tworzeniu rozrządów dróg. Jako drugi referował Andrzej Falkowski. Kolega Andrzej przedstawił zmiany wynikające z nowelizacji Prawa budowlanego. Zamiany zostały omówione w trzech aspektach: obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę i  zgłoszenia, obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, lecz wymagające zgłoszenia (bez projektu budowlanego) oraz obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, lecz wymagające zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

Nie zabrakło akcentu z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.

Cieszymy się, że na spotkaniu byli przedstawiciele innych kół. Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze więcej osób z uwagą wysłucha poruszanych tematów.

 

 

Przewodniczący Koła PZITS przy MPEC

Mirosław Truszkowski