Składki członkowskie 2024

Składka członkowska wynosi: 10 zł/miesiąc
Składka ulgowa dla seniorów, studentów, rencistów: 4 zł/miesiąc

Nr konta bankowego:
PZITS Białystok: 67 1090 2587 0000 0001 2057 5021

Dane do faktur:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Oddział Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
NIP 526-000-16-19
REGON 000671473