Składka członkowska

Na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PZITS nr 17/2012 z dn. 27 lutego 2012 r. informujemy, że
została określona od 1 lipca 2012 r. nowa wysokość składki członkowskiej. Ustala się wysokość składki dla:

  • członka zwyczajnego  – 10 zł/m-c
  • członka zwyczajnego – emeryt, rencista, student – 4 zł/m-c.