Seminarium techniczne „Istotne zmiany z zakresu projektowania sieci gazowych”.

W dniu 22 stycznia Koło Zakładowe PZITS przy PSG sp. z o.o. Zakład w Białymstoku zorganizowało Seminarium techniczne pn. „Istotne  zmiany z zakresu projektowania sieci gazowych”.  Spotkanie odbyło się w ramach Planu działania Oddziału PZITS Białystok na rok 2015.

Dzięki gościnności Dyrekcji Zakładu spotkanie miało miejsce w siedzibie Zakładu W Białymstoku. Seminarium rozpoczął  Zastępca Dyrektora Zakładu w Białymstoku Kazimierz Grybowicz.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z branżą gazowniczą. Omówiono aktualne wymagania w zakresie projektowania sieci gazowych ( kol. Małgorzata Rakowska-Krawczeniuk). Szczegółowo przedstawiono zasady procesu uzyskiwania służebności przesyłu. Skupiono się również na kwestii prowadzenia postępowań przetargowych i zasadach realizacji przyłączy gazowych oraz sieci gazowych.

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 uczestników, którzy reprezentowali firmy projektowe i przedsiębiorstwa wykonawcze reprezentujące branże sanitarne.

Uczestnicy przybyli z rejonu Białegostoku, Łomży, Ostrołęki, Suwałk a także  Giżycka, Olecka i Ełku  oraz z Ciechanowa i Łukowa.

W trakcie spotkania głos zabrał Przewodniczący Sekcji Gazownictwa Oddziału PZITS w Białymstoku kol. Kazimierz Grybowicz.

Podczas seminarium Przewodniczący Koła Zakładowego PZITS przy Zakładzie kol. Tomasz Ciereszyński  przedstawił cele statutowe naszego stowarzyszenia oraz program działania Koła. Zachęcił też do wstępowania w szranki Zrzeszenia. Krótką prezentację dotyczącą Oddziału PZITS w Białymstoku przedstawił kol. Andrzej Tyszkiewicz.

Z ramienia Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku swoją obecnością Seminarium zaszczycili kol. Mirosław Truszkowski, kol. Artur Orłowski i kol. Waldemar Kiertowicz.

Na temat historii PZITS w Białymstoku wypowiedział się inżynier senior kol. Bolesław Skrzyński. Podsumowania Seminarium dokonał  Zastępca Dyrektora Kazimierz Grybowicz.