Seminarium” Inżynieria środowiska – postęp i praktyka”

16 maja 2024 r. w w auli Inno eko Tech WBINŚ na Politechnice Białostockiej odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt. „Inżynieria środowiska – postęp i praktyka”.

Podczas seminarium rozstrzygnięto również konkurs organizowany przez PZITS we współpracy z PB na Najlepszą Pracę Dyplomową s dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Konkurs skierowany był do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, którzy wykonali swoje prace w roku akademickim 2022/2023.

Zwycięzcami konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka zostali:

  • mgr inż. Kinga Murawska, autorka pracy pt. „Analiza techniczno-ekonomiczno-ekologiczna modernizacji kotłowni węglowej na kotłownię spalającą pellety w budynku magazynowo-biurowym w Szumowie” (dyscyplina ogrzewnictwo i wentylacja) oraz
  • mgr inż. Marta Bolińska, autorka  pracy pt. „Analiza składu jakościowego wód opadowych i roztopowych” (dyscyplina wodociągi i kanalizacje). Dodatkowo w tegorocznej edycji konkursu komisja doceniła wyróżnieniami prace czworga studentów Politechniki.

Zwycięzcom gratulujemy!

Dziękujemy Enei Ciepło sp. z o.o. i Wodociągom Białostockim sp. z o.o. za możliwość odbycia stażu dla zwycięzców lub osób wyróżnionych.