Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 15 maja 2015r. o godz. 9.00 w Auli A Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych o kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska.

 

Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konkursu była dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons.

W skład komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace z ramienia PZiTS Oddział Białystok wchodzili:

 • dr inż. Lech Magrel – Prezes Zarządu PZITS,Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, WBiIŚ PB;
 • dr hab. inż. Iwona Skoczko – Wiceprezes Zarządu PZITS, WBiIŚ PB;
 • mgr inż. Małgorzata Sewestian – Pieśniak – Sekretarz Oddziału  PZiTS, MPEC Białystok;
 • mgr inż. Artur Orłowski – Skarbnik Oddziału PZiTS , Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku;
 • Andrzej Tyszkiewicz – z-ca Skarbnika Oddziału PZiTS  Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku;
 • mgr inz. Mieczysław Kucharski – członek PZiTS, Energo Invest: 
 • mgr inż. Anna Jakubowska – członek PZiTS, MPEC Białystok;
 • mgr inż. Mirosław Truszkowski – z-ca Sekretarza Oddziału PZiTS,  MPEC Białystok,
 • mgr inż. Ewa Korzonek – członek zarządu, Wodociągi Białystok
 • inż. Kiertowicz Waldemar – członek zarządu PziTS, projektant i wykonawca.

Komisji Konkursowej z ramienia WBiIŚ PB przewodniczyła prof. dr hab. inż. Józefa Wiater.

 

Wśród zgłoszonych na Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych o kierunków inżynieria środowiska i ochrona środowiska z roku akademickim 2013/2014 Komisja Konkursowa:

 • nagrodziła 3 prace – w tym 1 pracę inżynierską i 2 prace magisterskie,
 • wyróżniła 6 prac – w tym 5 prac magisterskich i 1 inżynierską.

więcej w pliku pdf.