Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Podczas Seminarium Naukowo-Technicznego „Inżynieria środowiska – postęp i praktyka” na Wydziale Budownictwa i Nauki o Środowisku Politechniki Białostockiej w dn. 31 maja 2023 roku, nagrodzono najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) z dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

W kategorii Wodociągi i Kanalizacje nagrodzono następujące prace:

  • I miejsce – inż. Marta Bolińska za opracowanie tematu: Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby w miejscowości Supraśl, Promotor pracy magisterskiej: dr inż. Anna Siemieniuk, prof. PB;
  • II miejsce – mgr inż. Maciej Dziadel za opracowanie tematu: Oczyszczanie ścieków z przemysłu garbarskiego metodami hydrofitowymi, Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz;
  • III miejsce – inż. Justyna Śmiarowska za opracowanie tematu: Carbon footprint dla wybranych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, Promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko

Natomiast w kategorii Ogrzewnictwo i Wentylacja laureatami zostali:

  • I miejsce – mgr inż. Klaudia Jarocka za opracowanie tematu: Analiza jakości powietrza wewnętrznego na stacji kontroli pojazdów w różnych warunkach eksploatacyjnych, Promotor pracy magisterskiej: dr hab. inż. Tomasz Teleszewski
  • II miejsce – mgr inż. Marek Chrostowski za opracowanie tematu: Analiza techniczno – ekonomiczno – ekologiczna wyboru źródła ciepła z wykorzystaniem OZE dla budynku użyteczności publicznej w Ełku, Promotor pracy magisterskiej: dr inż. Grzegorz Woroniak;
  • III miejsce – inż. Natalia Jabłońska za opracowanie tematu: Ocena produkcji biogazu z wybranych roślin energetycznych, Promotor pracy magisterskiej: dr inż. Joanna Kazimierowicz.

Nagrodą w konkursie jest staż w przedsiębiorstwie Wodociągi Białostockie sp. z o.o. oraz Enea Ciepło sp. z o.o. w Białymstoku.

Relacja z seminarium na stronie PB:

Podczas seminarium branżowego rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe