PZITS ODDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU obchodzi 60 lat!

W 2019 roku obchodziliśmy 100-lecie istnienia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
a w tym – 2021 roku – PZITS Oddział w Białymstoku obchodzi JUBILEUSZ 60-lecia.

24 października 1961 roku Komitet Organizacyjny Oddziału w Białymstoku zwołał I Walne Zgromadzenie Białostockiego Oddziału PZITS. Wybrano pierwszy Zarząd, którego przewodniczącym został Andrzej Kicman. Oddział liczył wówczas 84 członków zgrupowanych w 3 kołach.

Na przestrzeni 60 lat Oddziałowi przewodniczyli:

  • Andrzej Kicman (I – VII kadencja),
  • Kazimierz Czaplo (VIII),
  • Kazimierz Karpowicz (IX),
  • Sławomir Sieńczyło (X, XIII, XIV),
  • Jan Slusarczyk (XI),
  • Andrzej Królikowski (XII),
  • Lech Magrel (XV, XVI)

Obecnie Prezesem Oddziału w Białymstoku w XVII kadencji jest Lech Magrel.
Oddział liczy 272 członków w 9 kołach.

Misją Zrzeszenia jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

 

 

Zapraszamy wszystkich: inżynierów i techników sanitarnych oraz osoby i podmioty,
którzy chcieliby włączyć się
w realizację misji i celów PZITS do aktywnego członkostwa!!!