Pożegnanie Ewy Korzonek

Z ogromnym żalem przekazuję wiadomość o śmierci koleżanki  Śp. Ewy Korzonek
byłej Sekretarz Zarządu Oddziału, Przewodniczącej Koła przy Wodociągach Białostockich  oraz wieloletniej  członkini i przyjaciółkę Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku.

Wszystkich chętnych zapraszam do udziału w ostatniej drodze Ewy.
Spotykamy się w dn. 09.06.2018  o godz. 9.45 przed Domem Pogrzebowym przy ul. Branickiego 17.