Powstały Sekcje Branżowe w Oddziale PZITS w Białymstoku

Cztery Sekcje Branżowe zostały powołane do życia w Oddziale PZITS w Białymstoku. Będą one skupiać fachowców z danej dziedziny i służyć wymianie doświadczeń.

Decyzja o powołaniu Sekcji zapadła podczas posiedzenia Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku, które odbyło się 28 września 2010 r.

Drogą uchwały powołano następujące sekcje:
– ogrzewnictwa i wentylacji – z liderem Janem Ślusarczykiem,
– wodociągowej – z liderem Henrykiem Piekutowskim,
– gazownictwa – z liderem Kazimierzem Grybowiczem,
– gospodarki odpadami – z liderem Cezarym Łukaszukiem.

Zadaniem Sekcji jest skupienie głównie członków PZITS , w grupę fachowców w danej dziedzinie. Sekcje organizować będą imprezy typu: konferencje, szkolenia, seminaria itp. celem promowania i propagowania wiedzy w danym temacie, stworzenia płaszczyzny do wymiany doświadczeń dla projektantów, wykonawców, użytkowników instalacji oraz producentów. Sekcje mają również podejmować działania w kierunku innowacyjności.

Liderzy sekcji mają  przygotować wizje pracy swoich Sekcji i zorganizować wybrane osoby w zarządy Sekcji. Informacje te liderzy powinni przekazać 17 grudnia 2010 r. na spotkaniu świąteczno-noworocznym Oddziału PZITS, pozostałym członkom i zachęcić ich do podjęcia pracy w poszczególnych Sekcjach