Podsumowanie III Podlaskiej Konferencji Ciepłownictwa

W dniu 16 X 2015 odbyło się spotkanie techniczne zorganizowane przez Zarząd Koła
Zakładowego PZITS przy MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku. Wzięły w niej udział 24 osoby z różnych
zakładowych kół przy: Polskiej Spółce Gazowniczej oddział w Warszawie zakład w Białymstoku,
Wodociągach Białostockich, Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej oraz Politechnice
Białostockiej.

Spotkanie rozpoczął Mirosław Truszkowski, który posumował III Podlaską Konferencję
Ciepłownictwa przeprowadzoną w Folwarku Łękuk w dniach 1-2 X 2015. Zmiany w prawie
budowlanym omówił Andrzej Falkowski. Ostatnim poruszanym tematem był rola i zadania
projektanta w procesie opisu przedmiotu zamówienia, wyboru wykonawcy oraz realizacji i odbiorze
inwestycji. Temat ten wywołał żywą dyskusję.
Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do integracji białostockich kół PZITS.

Zarząd Koła Zakładowego
PZITS przy MPEC