Planowane działania Oddziału PZITS na lata 2010-2014

W kadencji 2010-2014 Zarząd Oddziału PZITS w Białymstoku zamierza kontynuować kierunki działalności wypracowane w poprzednich kadencjach:
­- organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowo-technicznych i seminariów,
­- przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne,
­- współorganizowanie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu inżynierii środowiska,
­- organizowanie wycieczek technicznych do ciekawych obiektów technologicznych na terenie naszego regionu lub kraju,
­- współpracę z członkami zbiorowymi naszego Zrzeszenia,
-­ współpracę z POIIB i FSNT NOT w Białymstoku,
-­ współpracę z lokalnymi samorządami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
­- kultywowanie pamięci o zmarłych działaczach Zrzeszenia,
­- organizowanie corocznych spotkań świąteczno – noworocznych dla członków Oddziału.

Rozważana jest też możliwość organizowania wspólnie z Kołem Zakładowym PZITS przy Politechnice Białostockiej, wycieczek technicznych dla grup studentów Inżynierii Środowiska, do przedsiębiorstw branżowych działających na terenie naszego miasta i najbliższej okolicy, w celu zapoznawania się ze stosowanymi w nich technologiami.
Zarząd Oddziału rozważy możliwość wystąpienia do Rady Miejskiej o nazwanie jednej z nowo tworzonych ulic miasta Białegostoku imieniem zmarłej  osoby z naszej branży, która szczególnie zasłużyła się przy odbudowie i rozwoju miasta. Może to dotyczyć również innych miast naszego województwa.