Nekrolog

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Andrzeja Królikowskiego byłego Prezesa i wieloletniego przyjaciela Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Profesora składają Zarząd  wraz z członkami  PZITS w Białymstoku

Zmarł 7 listopada 2015 r.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się
14 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w kościele Matki Bożej Anielskiej
w Skolimowie, ul. Środkowa 15 Konstancin Jeziorna.