Nagrody w XX edycji „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska”

Uroczystość wręczenia nagród w sali NOT w Białymstoku
Uroczystość wręczenia nagród w sali NOT w Białymstoku

Jubileuszowa, 20. Edycja „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska” rozstrzygnięta. Główną nagrodę otrzymała Aneta Szulęcka, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozdanie nagród wyróżnionym absolwentom Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego,  odbyło się 9 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej FSNT NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku.

Komisja Konkursowa NOT, która pracowała pod przewodnictwem mgr inż. Jerzego Pszczoły (Członka Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku), wybrała trójkę tegorocznych laureatów oraz trzy osoby, które otrzymały wyróżnienie. 

I Nagroda: Aneta Szulęcka (Uniwersytet w Białymstoku) „Badanie fototrwałości i lewomepromazyny w warunkach laboratoryjnych i środowiskowych” – promotor dr hab. Joanna Karpińska.

Zdobywczyni pierwszej nagrody Aneta Szulęcka
Zdobywczyni pierwszej nagrody Aneta Szulęcka

II nagroda: Justyna Lamirowska (Politechnika Białostocka) „Zmiany stężenia produktów ubocznych chlorowania i ozonowania w wodzie do picia w Białymstoku” – promotor doc. dr inż. Marian Kucharski.

III nagroda: Aneta Sienkiewicz (Politechnika Białostocka) „Stan i ochrona populacji rzadkich gatunków roślin naczyniowych w Puszczy Knyszyńskiej” – promotor dr hab. Grażyna Łaska.

Wyróżnienie: Donata Ponikwicka (Uniwersytet w Białymstoku) „Zróżnicowanie genetyczne populacji modraszka argusa Plebejus argus i modraszka ariona Phengaris arion (Lepidoptera: Lycaenidae) we wschodniej Polsce” – promotor dr hab. Mirosław Ratkiewicz.

Wyróżnienie: Ilona Dzwilewska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) „Ocena zanieczyszczenia kadmem i ołowiem liści tytoniu różnych gatunków” – promotor dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska.

Wyróżnienie: Łukasz Nowicki (Politechnika Białostocka) „Zastosowanie procesu sorpcji na naturalnych materiałach odpadowych do oraniczenia migracji pestycydów wokół mogilników” – promotor dr inż. Katarzyna Ignatowicz.

Ponadto, podczas uroczystości, wręczono nagrodę Oddziału PZITS w Białymstoku za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie inżynierii środowiska absolwentów Politechniki Białostockiej. Z rąk Prezesa Oddziału Lecha Magrela trzymał  ją Łukasz Nowicki.

Łukasz Nowicki otrzymuje nagrodę z rąk Lecha Magrela, Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku
Łukasz Nowicki otrzymuje nagrodę z rąk Lecha Magrela, Prezesa Zarządu Oddziału PZITS w Białymstoku

Ideą konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów białostockich uczelni , którzy w swoich pracach magisterskich wykazali się wybitną znajomością zagadnień w swoich specjalnościach, ukierunkowanych jednocześnie na problemy ochrony środowiska i ekologii.

– Ekonomia, ekologia i postęp techniczny, to trzy dziedziny życia człowieka, które ze sobą ściśle korelują – mówi Jerzy Pszczoła, Przewodniczący Komisji Konkursowej. – Postęp techniczny, który jest siłą napędową gospodarki, powinien być stymulowany przez środowisko naturalne, które z kolei nadmiernie eksploatowane, może spowodować zachwianie ekosystemu. Przy pomocy wiedzy i analiz ekonomicznych możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy tymi trzema zagadnieniami. W tym właśnie wyraża się zasada zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest zapewnienie trwałej poprawy środowiska życia obecnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy ekonomią, postępem technicznym i ekologią. Do tworzenia postępu technicznego zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także do jego przenoszenia do Polski, potrzebni są dobrze wykształceni ludzie o wysokiej świadomości i kulturze ekologicznej.

W ciągu 20-letniej historii, na konkurs wpłynęło około 250 prac, w których zawarta jest olbrzymia wiedza o aktualnym stanie środowiska naturalnego regionu.

III nagroda przypadła Anecie Sienkiewicz (na zdjęciu z promotor dr hab. Grażyną Łaską). Nagrodę wręczają Jerzy Pszczoła i Piotr Zbrożek, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku
III nagroda przypadła Anecie Sienkiewicz (na zdjęciu z promotor dr hab. Grażyną Łaską). Nagrodę wręczają Jerzy Pszczoła i Piotr Zbrożek, Prezes Zarządu Rady FSNT NOT w Białymstoku
Wręczenie nagród za prace magisterskie, którym przyznano wyróżnienia
Wręczenie nagród za prace magisterskie, którym przyznano wyróżnienia