Medale i odznaki PZITS dla członków Koła Zakładowego w Wodociagach Białostockich

Na XV Walnym Zebraniu Członków Białostockiego Oddziału PZITS w dniu 28 maja 2010 r. odznaczeni zostali zasłużeni członkowie zrzeszenia. Nie zabrakło wśród nich pracowników Wodociagów Białostockich należących do Koła Zakładowego.

Odznaczono następujące osoby:
– złotą odznaką PZITS:  Anna Święchowicz
– srebrną odznaką PZITS: Grzegorz Simson, Aleksander Nikitin ( emeryt)
– medalem 90-lecia PZITS: Ewa Korzonek

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. jako członek zbiorowy i wspierający otrzymał medal 90-lecia PZITS. Odebrał go osobiście Roman Wilk, Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich.

Anna Święchowicz otrzymała złotą odznakę PZITS Ewa Krzonek otrzymała medal 90-lecia PZITS Srebrną odznakę PZITS otrzymał Grzegorz Simson (brązowa marynarka) Srebrną odznakę PZITS otrzymał Aleksander Nikitin (jasna marynarka) Prezes Roman Wilk (drugi z lewej) odebrał medal 90-lecia PZITS przyznany Wodociągom Białostockim.