Lista zmarłych kolegów

LISTA ZMARŁYCH KOLEGÓW – CZŁONKÓW PZITS                                                                                                                                        .

 

Lp.

Imię i nazwisko

Opis

Miejsce pochówku

Uwagi

1.

Zygmunt Skrobecki

Dyrektor Wodociągów

Cmentarz Farny

 
2.

Romuald Rosiewicz

Dyrektor MPEC

Cmentarz Farny

 
3.

Henryk Musatow

Sprawdzający w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego

Cmentarz Farny

 
4.

Romuald Jałbrzykowski

Projektant Biura Projektów Melioracji Wodnych

Cmentarz Farny

 
5.

Andrzej Bagiński

Dyrektor Białostockiego Przedsiębiorstwa Robót …….

Cmentarz Farny

 
6.

Jerzy Sitko

Dyrektor Wodociągów Białostockich

Cmentarz Farny

 
7.

Anatol Gutkiewicz

Gł. Technolog Wodociągów Białostockich

Cmentarz prawosławny

 
8.

Sergiusz Antoniuk

Dyrektor Wodociągów Białostockich

Cmentarz prawosławny

 
9.

Michał Wożniak

Projektant „Miastoprojektu”

Cmentarz prawosławny

 
10.

Sergiusz Weremijewicz

Kierownik Działu Technicznego Wodociągów Białostockich

Cmentarz Komunalny

 
11.

Zbigniew Śnieżek

Urząd Miejski w Białymstoku

Cmentarz Komunalny

 
12.

Józef Klemens

Kierownik z „Instalu”

Cmentarz Komunalny

 
13.

Stanisław Mierzwa

Projektant Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego

Cmentarz Komunalny

 
14.

Edward Roszko

Projektant Inżynierii Miejskiej w U.M.

Cmentarz Św. Rocha

 
15.

Mieczysław Królik

Z-ca Dyrektora BPBK

Cmentarz Św. Rocha

 
16.

Wacław Zawodnik

Projektant BPBW

Cmentarz Św. Rocha

 
17.Stanisław UściłkoProjektant BPBK

Cmentarz w Dojlidach

 
18.Jerzy TrzebuchowskiP.I.P. „Instal”

Cmentarz Komunalny