Kontakt

Adres:
ul.M.C. Skłodowskiej 2
15-950 Białystok
biuro@pzits.bialystok.pl

Biuro:
Białystok ul.M.Skłodowskiej-Curie 2 ; I piętro pokój 103.
telefon (085) 744 31 00

Kontakt:
Małgorzata Sewestian-Pieśniak – sekretarz, tel. 693 324 954