Konkurs dla studentów

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku organizuje:

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) z dyscypliny Inżynieria Środowisko, Górnictwo i Energetyka wykonane w roku akademickim 2020/2021.

Konkurs jest wpisany w obchody Jubileuszu 60-lecia PZITSu Oddziału w Białymstoku.

Regulamin Konkursu na najlepszą prace dyplomową

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Link do informacji na stronie WBINŚ: