Konkurs dla studentów

Miło jest nam poinformować, że Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
w Białymstoku wraz z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej organizuje Konkurs na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych (magisterskich i inżynierskich) z dyscypliny Inżynieria Środowisko, Górnictwo i Energetyka wykonane w roku akademickim 2021/2022.

Celem konkursu jest inspirowanie twórczych postaw w rozwiązywaniu problemów technicznych teoretycznych i praktycznych  z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz, nagrodzenie i wyróżnienia najlepszych prac.

Prace dyplomowe zgłaszane do konkursu powinny być obronione do 30 września 2022 roku. Zgłaszane prace wraz z wnioskami będą przyjmowane do dnia 9 maja 2023 roku przez Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konkursu dr inż. Ewa Szatyłowicz e.szatylowicz@pb.edu.pl.

Zgłoszenie pracy obejmuje złożenie wniosku oraz egzemplarza pracy w wersji elektronicznej (plik pdf).

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Seminarium Naukowo-Technicznego pt. „Inżynieria środowiska – postęp i praktyka” , które odbędzie się 31 maja 2023 roku o godzinie 13.00 w Auli C (Inno Eko Tech) WBINŚ PB.

Zgłoszenia prac przyjmowane są w następujących specjalnościach:
– wodociągi i kanalizacje,
– ciepłownictwo i wentylacja,
– sieci, instalacje i urządzenia sanitarne,
– sieci i systemy sanitarne.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu