Konferencja naukowo-techniczna

Sekcja Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Wentylacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku zaprasza na konferencję naukowo-techniczną na temat „Optymalizacja zasad wyboru technologii wysokosprawnej kogeneracji w regionie północno-wschodniej Polski z wykorzystaniem biomasy, węgla, biogazu, gazu ziemnego”.

Termin: 25.03.2015r. (środa) o godz. 10.00

Miejsce: budynek NOT przy ul. M. C. Skłodowskiej 2 w Białymstoku,  sala 100.  
(Program w wersji pdf.)

Program konferencji:

  1. Otwarcie
  2. Dr inż. Andrzej Wiszniewski (Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA) – „Czy wysokosprawna kogeneracja jest szansą dla ciepłownictwa systemowego”
  3. Dr inż. Marian Liszka (Politechnika Śląska, Exergon Sp. z o.o. Gliwice) – „Strategia doboru technologii dla skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczności”
  4. Dr inż. Andrzej Schroeder (ENEA Wytwarzanie S.A., Elektrociepłownia Białystok) – „Propozycja kryteriów wdrażania, kogeneracji w warunkach dominującej roli ciepła systemowego jako głównego produktu elektrociepłowni” – problemy jakości spalin emitowanych z różnych źródeł ciepła w świetle najnowszych wymagań Unii Europejskiej
  5. Mgr inż. Tadeusz Szaciło, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej           w Suwałkach – „Wstępna analiza ekonomiczno-techniczna kogeneracji opartej na węglu kamiennym wdrożonej w latach 2009-2011 w Ciepłowni Głównej w Suwałkach”
  6. Mgr inż. Rafał Zolnik, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie – „Pierwsze oceny zastosowań kogeneracji ze spalaniem biomasy i silnikiem parowym”
  7. Prezentacja firmy Eurobiomass Polska Sp. z o.o., 80-831 Gdańsk, ul. Długa 81/83, producenta m.in. kotłów na biomasę
  8. Dyskusja

Konferencja ma na celu ustalenie propozycji zasad wyboru rodzajów kogeneracji umożliwiających podejmowanie racjonalnych i możliwie optymalnych decyzji przez inwestorów, tj.  gminy, PEC-e, zakłady przemysłowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20.03.2015 pod nr tel. 85 742 12 12 lub e-mail: biuro@bialystok.enot.pl  

Przewodniczący Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji

 

   Jan Ślusarczyk