Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału PZITS

Nowe władze w Kole Seniorów przy Zarządzie Oddziału PZITS w Białymstoku

Przewodniczący – Mirosław Królik

Wiceprzewodniczący – Waldemar Kiertowicz

Sekretarz – Wiesława Żywolewska

Skarbnik – Helena Ostaszkiewicz