Kocioł na biomasę w Elektrociepłowni Białystok

Koło Zakładowe Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych działającego w białostockim MPEC, gościło we wtorek (9 czerwca) pracowników PEC Suwałki i MPEC Giga Augustów, będących również członkami PZITS. Głównym punktem spotkania było zwiedzanie Elektrociepłowni Białystok przy ul. Andersa.

Zwiedzanie Elektrociepłowni było ciekawym doświadczeniem nie tylko dla gości z Suwałk i Augustowa. To także niecodzienna okazja dla pracowników białostockiego MPEC, by obejrzeć największy w naszym regionie zakład produkujący energię cieplną i elektryczną.

– Wizyta w Elektrociepłowni to kolejna część szkolenia jakie prowadzimy w naszym kole – mówi Mirosław Truszkowski, wiceprzewodniczący Koła Zakładowego PZIiTS, a jednocześnie kierownik Sekcji Ofert i Projektowania w MPEC Białystok. – Wcześniej jeździliśmy do PEC Siedlce i PEC Suwałki, by uzyskać informacje dotyczące wprowadzenia w tych zakładach Kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Tym razem, głównym celem wyjazdu, było poznanie zasady działania kotła na biomasę, który uruchomiono w Elektrociepłowni Białystok, we wrześniu 2008 r. Do produkcji energii używa się tam, nie węgla, ale drewnianych zrębków, wierzby energetycznej i owsa gorszego gatunku.