Kazimierz Czaplo

Kazimierz urodził się 4.3.1927 w Lidzie (Lida – miasto na terenie dzisiejszej Białorusi). Po wybuchu wojny ukończył Powszechną Szkołę i I klasę gimnazjum. Czas wojny, jak większość rodaków, zmusił go do przyspieszonego dojrzewania. W czasie wojny brał czynny udział w oddziale partyzanckim A.K. Został ranny w kręgosłup (co jest odczuwalne do dziś), a w „nagrodę” pojechał do Łagru. W 1946 r. szczęśliwie wrócił do Polski, gdzie w 1948 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Studia ukończył w 1953r. Już w czasie studiów pracował w Biurach Projektowych w Warszawie, potem na warszawskich budowach w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, a następnie w Bydgoszczy jako Inspektor nadzoru Budowlanego. Do Białegostoku przyjeżdża w 1954 r.,  gdzie przy jego udziale powstaje Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – Investprojekt.

Kazimierz w PZITS jest przez cały czas pracy zawodowej. Do PZITS przystąpił w Warszawie, ale początkowo był to udział bez osobistego zaangażowania. W PZITS w Białymstoku Kazimierz poznał wyjątkowych ludzi. Ze spotkań towarzyskich powstała myśl – zbudowanie oddziału PZITS w Białymstoku. Filarami społecznej działalności byli kol. Leonard Wensław, niezapomniany kol. Andrzej Kicman, którzy przy udziale Kazimierza zorganizowali Oddział PZITS w Białymstoku – samodzielny statutowo organ środowiska technicznego. Do tego środowiska dołączyła kol. Biruta Klepacka, która byłą maszyną napędową społecznej działalności. Dalszy ciąg działalności PZITS w Białymstoku znajduje się w dokumentach Oddziału.

Kolega Kazimierz Czaplo został odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITS oraz srebrną i złotą NOT.