Jubileuszowa, XX edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ochrony środowiska. Rozstrzygnięcie 9 listopada.

Rozstrzygnięcie jubileuszowej, XX edycji Konkursu na „Najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska” odbędzie się 9 listopada w sali konferencyjnej NOT. Organizatorem wydarzenia jest Rada Federacji SNT NOT w Białymstoku.

Historia konkursu ma już 20 lat. Po raz pierwszy nagroda za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska w Białymstoku, została przyznana w 1991 r.

Po roku 1989 r. absolwenci studiów
stracili perspektywy na dobrą pracę

– Po przełomowym 1989 roku, na naszych uczelniach wyższych nastąpił marazm. Z powodu cięć nie można było zatrudniać nowych pracowników naukowych, a w tej sytuacji nawet najlepsi absolwenci mieli trudności ze znalezieniem pracy. Nauczyciele akademiccy, choć chcieli, nie mogli zatrzymać na uczelniach i zapewnić zatrudnienia swoim najzdolniejszym studentom – wspomina Jerzy Pszczoła z Oddziału PZITS Białystok, inicjator organizacji konkursu. – W tej nieciekawej sytuacji w białostockim NOT powstał pomysł, aby zorganizować konkurs, który wypromuje najlepszych absolwentów i pomoże im w zawodowym starcie.

Hasłem nadrzędnym wszystkich organizacji skupionych w FSNT NOT w Białymstoku jest spoglądanie na wszelkie sprawy techniczne przez pryzmat ochrony środowiska. I właśnie to zagadnienie stało się tematem konkursu, który w początkach swego istnienia skierowany był do absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Laureatem konkursu mogła zostać osoba, która miała bardzo wysoką średnią ocen na studiach, a jednocześnie jej praca magisterska zasługiwała na najwyższe noty.

Konkurs pozwolił wypromować najlepszych

Jerzy Pszczoła i Lech Dzienis – obecny profesor i prorektor Politechniki Białostockiej, współinicjator konkursu – podjęli się zadania przejrzenia i oceny prac magisterskich z 1991 roku.

– Od razu bardzo spodobała nam się praca pani Elżbiety Stasiulewicz, zatytułowana „Badania nad procesem fermentacji osadów ściekowych”, która powstała pod opieką Lecha Magrela, a jej promotorem był prof. Tadeusz Wierzbicki – mówi Jerzy Pszczoła. – Uroczyste wręczenie, które odbywało się w kawiarni NOT, zgromadziło wielu znakomitych naukowców i przedstawicieli władz lokalnych. I jakaż była konsternacja, gdy okazało się, że najzdolniejsza absolwentka, która zdobyła nagrodę, nie może… znaleźć pracy w swoim zawodzie. Wszyscy zaczęli się tłumaczyć, że maja związane ręce, nie mogą nikogo zatrudniać, itd. Ale jednak w końcu zwycięstwo w konkursie pomogło – pani Elżbieta Stasiulewicz, obecnie Bronowicz, została pracownikiem naukowym Politechniki Białostockiej. Wkrótce zrobiła doktorat i do dziś z powodzeniem pracuje na uczelni – na Wydziale Zarządzania.

Prace magisterskie coraz bardziej ambitne

Po 3 latach do konkursu włączyli się także studenci Filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Uniwersytetu w Białymstoku) oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego).

Rywalizacja z innymi uczelniami spowodowała, że pracownicy naukowi zaczęli myśleć o ambitnych tematach prac, które dedykowano najzdolniejszym studentom. Dzięki temu powstały tak dobre prace magisterskie, że nie jeden raz dorównywały pracom doktorskim. Często były one publikowane w zagranicznych periodykach naukowych.

Pierwszy konkurs spełnił swoje zadanie i pomógł wypromować zdolną studentkę. I tak jest do dziś. Kto zostanie laureatem tegorocznej edycji, przekonamy się już 9 listopada o godz. 13.00. Właśnie wtedy w sali konferencyjnej NOT przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku rozpocznie się uroczystość rozstrzygnięcia Jubileuszowej, XX edycji Konkursu na na „Najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska”. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.