Jubileusz 50-lecia PZITS 1961- 2011

Jubileusz 50 – lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 1961- 2011. 30 września 2011 r. odbędą się obchody w siedzibie NOT w Białymstoku. Z okazji 50-lecia zostanie wydana monografia PZITS.